ZS COSMETICS - TYRE BLACKOUT 300ML

Kód: 9414
Novinka
Neohodnoceno
Značka: ZS COSMETICS
319 Kč 264 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

černidlo a impregnace na pneumatiky je produkt na bázi silikonu. Čistí a chrání pneumatiky v jedné aplikaci. Obnovuje barvu a lesk. Rychle schne a není mastný.

Detailní informace

Detailní popis produktu

TYRE BLACKOUT: černidlo a impregnace na pneumatiky je produkt na bázi silikonu. Čistí a chrání pneumatiky v jedné aplikaci. Obnovuje barvu a lesk. Rychle schne a není mastný.


NÁVOD K POUŽITÍ: Před použitím dobře protřepejte. Po nanesení na pneumatiku nechte vyschnout. Použijte čistou houbičku nebo utěrku, abyste v případě potřeby vylepšili povrch. TIP: Při použití druhé vrstvy, povrch je silnější a lesklejší. tzv. mokrý efekt.


VAROVÁNÍ: Vysoce hořlavé kapalina a páry. Může způsobit ospalost a závratě. Při použití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte elektrické/ ventilační/ osvětlovací/ zařízení do výbušného prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (NEBO VLASY): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. Skladujte uzamčené. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. Obsahuje Hydrocarbons C7-C9 n alkanes.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: